Utylizacja diody LED

Prawidłowa utylizacja diody LED

LED Oprawy nie zawierają substancji toksycznych ani nawet rtęci, tak jak żarówki energooszczędne. Gdy Oprawa LED Jeśli chip LED zostanie w jakikolwiek sposób uszkodzony, nie dojdzie do uwolnienia szkodliwych substancji. Wszystkie materiały półprzewodnikowe są obecne w chipie LED w postaci stałej. Ponadto w układach scalonych stosuje się tylko kilka mikro- i nanogramów metali. Lampy LED można więc bez obaw stosować w gospodarstwie domowym, a więc także w pokoju dziecięcym.

Chociaż dioda LED nie jest szkodliwa w gospodarstwie domowym, nie wolno jej po prostu wyrzucać do śmieci.

Wynika to z obecności w oprawie LED elementów elektronicznych, których utylizacja jest regulowana przepisami prawa. Zgodnie z niemiecką ustawą o urządzeniach elektrycznych i elektronicznych (ElektroG) są one klasyfikowane jako zużyty sprzęt elektryczny i muszą być odpowiednio utylizowane. Podczas recyklingu diody LED można również ponownie wykorzystać jej cenne części, takie jak metal i szkło.

Małe ilości można łatwo oddać do punktów zbiórki małych ilości odpadów, takich jak centra recyklingu lub większość sklepów z artykułami elektrycznymi. W przypadku dużych ilości prosimy o kontakt z firmą zajmującą się gospodarką odpadami w celu znalezienia rozwiązania w zakresie zbiórki lub pojemników.